Proceeding: Roztwór mocznika Adblue do układów SCR.

Krzysztof Widz
Zower Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 09-10-2019 12:02:00
Placing offers: 12-10-2019 20:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zapraszamy do ofertowania.


W przypadku pytań:  

- kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej OpenNexus


Spółka Zower należy do grupy kapitałowej PGE. W załączniku pliki z wytycznymi obowiązującymi w GK PGE oraz wzór zamówienia obowiązujący w Spółce Zower.

1. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.

4. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
wzór zamówienia obowiązujący w Zower Sp. z o.o..pdf pdf 237.72 2019-10-09 12:02:00 Proceeding
wytyczne obowiązujących w GK PGE.pdf pdf 170.35 2019-10-09 12:02:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roztwór mocznika Opakowanie mauzer 1000 litrów. Wodny roztwór mocznika otrzymywany z technicznie czystego mocznika (bez dodatku substancji obcych) i wody zdemineralizowanej zawierający 32,5% mocznika. 1 pc. Zakład Zower Sp. z o.o.
Ul. Furgoła 159
44-230, Czerwionka-Leszczyny
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4745 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. W innym wypadku proszę podać koszt dostawy. (0)
4 Gwarancja - Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy (0)
5 Dokumenty - Proszę załączyć aktualną kartę charakterystyki (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Termin dostawy - 3 dni od daty otrzymania zamówienia. (0)
Unlock the form

The number of page views - 266