Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)- WSZ-EP-39/2019- dostawa leków, opatrunków i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Roama Ostrzyckiego w koninie

Deadlines:
Posted : 09-10-2019 11:55:00
Placing offers: 18-11-2019 10:00:00
Opening offers : 18-11-2019 11:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
regulamin-PLATFORMA-ZAKUPOWA.pdf pdf 667.82 2019-10-09 11:55:00 Proceeding
Załączniki-do-SIWZ-39.2019(1).doc doc 697.5 2019-10-09 11:55:00 Proceeding
SIWZ-39.2019-Leki.doc doc 296.5 2019-10-09 11:55:00 Proceeding
Jedz-39.2019.doc doc 206 2019-10-09 11:55:00 Proceeding
ogl39.2019.pdf pdf 1032.64 2019-10-09 11:55:00 Proceeding
tabl39.19-sig.pdf pdf 959.71 2020-02-19 10:22:13 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert 39.2019.doc doc 428 2019-11-20 13:58:35 Public message
opubl.zm.ogl05.11.2019.pdf pdf 67.92 2019-11-05 12:19:42 Public message
zmod. zal do SIWZ WSZ-EP-39.2019.doc doc 706.5 2019-10-31 10:57:04 Public message
WSZ-EP-39.1066.2019-sig.pdf pdf 830 2019-10-31 10:42:02 Public message
WSZ-EP-39.1067.2019-sig.pdf pdf 829.05 2019-10-31 10:42:07 Public message
WSZ-EP-39.1068.2019-sig.pdf pdf 955.38 2019-10-31 10:42:09 Public message
WSZ-EP-39.1069.2019-sig.pdf pdf 916.98 2019-10-31 10:42:13 Public message
WSZ-EP-39.1070.2019-sig.pdf pdf 824.51 2019-10-31 10:42:17 Public message
WSZ-EP-39.1071.2019-sig.pdf pdf 818.4 2019-10-31 10:42:21 Public message
WSZ-EP-39.1072.2019-sig.pdf pdf 819.25 2019-10-31 10:42:27 Public message
WSZ-EP-39.1073.2019-sig.pdf pdf 820.17 2019-10-31 10:42:33 Public message
WSZ-EP-39.1074.2019-sig.pdf pdf 1056.42 2019-10-31 10:42:40 Public message
zmod. zal do SIWZ WSZ-EP-39.2019.doc doc 706.5 2019-10-31 10:43:01 Public message
zm.ogl31.10.2019.pdf pdf 70.36 2019-10-31 10:43:10 Public message

Announcements

2020-02-19 10:22 Katarzyna Lewandowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.02.2020r

tabl39.19-sig.pdf

2019-11-20 13:59 Katarzyna Lewandowska Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 20.11.2019r

Zbiorcze zestawienie [...].doc

2019-11-05 12:19 Katarzyna Lewandowska Opublikowana w dniu 05.11.2019r w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zmiana ogłoszenia

opubl.zm.ogl05.11.20 [...].pdf

2019-10-31 10:58 Katarzyna Lewandowska Poprawna wersja zmodyfikowanych załączników do SIWZ WSZ-EP-39/2019 z dnia 31.10.2019r , z których należy skorzystać przy sporządzaniu oferty

zmod. zal do SIWZ WS [...].doc

2019-10-31 10:44 Katarzyna Lewandowska Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 31.10.2019r, modyfikacja SIWZ WSZ-EP-39/2019, zmodyfikowane załączniki oraz zmiana ogłoszenia z dnia 31.10.2019 przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

WSZ-EP-39.1066.2019- [...].pdf

WSZ-EP-39.1067.2019- [...].pdf

WSZ-EP-39.1068.2019- [...].pdf

WSZ-EP-39.1069.2019- [...].pdf

WSZ-EP-39.1070.2019- [...].pdf

WSZ-EP-39.1071.2019- [...].pdf

WSZ-EP-39.1072.2019- [...].pdf

WSZ-EP-39.1073.2019- [...].pdf

WSZ-EP-39.1074.2019- [...].pdf

zmod. zal do SIWZ WS [...].doc

zm.ogl31.10.2019.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 10

Send a message to buyer