Proceeding: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przechowawców ARM i ubezpieczenie floty pojazdów ARM na lata 2020-2022

Deadlines:
Posted : 09-10-2019 09:40:00
Placing offers: 13-11-2019 13:00:00
Opening offers : 13-11-2019 13:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
siwz_63_2019.zip zip 446.62 2019-10-09 09:40:00 Proceeding
2019-OJS195-474167-pl.pdf pdf 149.62 2019-10-09 09:40:00 Proceeding
informacja_o_wyborze_261_63_2019.pdf pdf 444.49 2019-12-11 15:09:49 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_63_2019.pdf pdf 346.98 2019-11-14 09:59:50 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ_3_63_2019.pdf pdf 616.63 2019-11-06 14:25:28 Public message
191106 szkodowość_05.11.2019.pdf pdf 1475.2 2019-11-06 14:25:33 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ_2_63_2019.pdf pdf 773.82 2019-10-31 10:16:43 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ_1_63_2019.pdf pdf 698.34 2019-10-28 11:54:05 Public message

Announcements

2019-12-11 15:10 Maciej JANKOWSKI Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

informacja_o_wyborze [...].pdf

2019-11-14 10:00 Maciej JANKOWSKI Informacja z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2019-11-06 14:26 Maciej JANKOWSKI Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

191106 szkodowość_05 [...].pdf

2019-10-31 10:17 Maciej JANKOWSKI Pytania i odpowiedzi.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2019-10-28 11:55 Maciej JANKOWSKI Pytania i odpowiedzi z dnia 28.10.2019 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 541