Proceeding: PZP-372/RGŚ-20/19 SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie

Deadlines:
Posted : 09-10-2019 09:37:00
Placing offers: 18-11-2019 10:00:00
Opening offers : 18-11-2019 11:30:00
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
20-19 ogłoszenie o zamówieniu TED.pdf pdf 131.31 2019-10-09 09:37:00 Luiza Łaganowska Proceeding
20-19 załączniki edytowalne.doc doc 273.5 2019-10-09 09:37:00 Luiza Łaganowska Proceeding
20-19 siwz_skratki__TED_www.pdf pdf 1139.23 2019-10-09 09:37:00 Luiza Łaganowska Proceeding
20-19 informacja z otwarcia 18.11.2019_www.pdf pdf 125.43 2019-11-18 12:45:42 Luiza Łaganowska Public message
20-19 zmiana treści SIWZ 07.11_2.pdf pdf 122.19 2019-11-07 14:21:10 Luiza Łaganowska Public message
20-19 zmiana treści SIWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_07.11.pdf pdf 128.82 2019-11-07 14:05:36 Luiza Łaganowska Public message
20-19 informacja sprostowanie 04.11_www.pdf pdf 120.7 2019-11-04 14:08:01 Luiza Łaganowska Public message
20-19 zmiany treści SIWZ 04.11.pdf pdf 217.15 2019-11-04 13:38:48 Luiza Łaganowska Public message
20-19 pyt_odp_04.11_www.pdf pdf 128.31 2019-11-04 11:54:27 Luiza Łaganowska Public message
espd-request_skratki_piasek.xml xml 134.43 2019-10-18 09:04:46 Luiza Łaganowska Public message
20-19 pyt_odp_17.10_www.pdf pdf 124.16 2019-10-17 14:13:38 Luiza Łaganowska Public message

Announcements

2019-11-18 12:46 Luiza Łaganowska Informacja z otwarcia ofert 18.11.2019

20-19 informacja z o [...].pdf

2019-11-07 14:21 Luiza Łaganowska Zmiana treści SIWZ

20-19 zmiana treści [...].pdf

2019-11-07 14:05 Luiza Łaganowska Zmiana treści SIWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

20-19 zmiana treści [...].pdf

2019-11-04 14:08 Luiza Łaganowska Sprostowanie zamawiającego PZP-262/RGŚ-20/8/19

20-19 informacja sp [...].pdf

2019-11-04 13:39 Luiza Łaganowska Zmiany treści SIWZ

20-19 zmiany treści [...].pdf

2019-11-04 11:54 Luiza Łaganowska Odpowiedź zamawiającego na pytanie PZP-372/RGŚ-20/6/19

20-19 pyt_odp_04.11_ [...].pdf

2019-10-18 09:05 Luiza Łaganowska Plik w formacie .xml do sporządzenia dokumentu JEDZ

espd-request_skratki [...].xml

2019-10-17 14:14 Luiza Łaganowska Odpowiedź zamawiającego na pytanie PZP-372/RGŚ-20/5/19

20-19 pyt_odp_17.10_ [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 263

Send a message