Proceeding: PZP-372/RGŚ-20/19 SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie

Deadlines:
Posted : 09-10-2019 09:37:00
Placing offers: 18-11-2019 10:00:00
Opening offers : 18-11-2019 11:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
20-19 ogłoszenie o zamówieniu TED.pdf pdf 131.31 2019-10-09 09:37:00 Proceeding
20-19 załączniki edytowalne.doc doc 273.5 2019-10-09 09:37:00 Proceeding
20-19 siwz_skratki__TED_www.pdf pdf 1139.23 2019-10-09 09:37:00 Proceeding
ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 39.93 2019-11-27 10:20:57 Public message
20-19 informacja z otwarcia 18.11.2019_www.pdf pdf 125.43 2019-11-18 12:45:42 Public message
20-19 zmiana treści SIWZ 07.11_2.pdf pdf 122.19 2019-11-07 14:21:10 Public message
20-19 zmiana treści SIWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_07.11.pdf pdf 128.82 2019-11-07 14:05:36 Public message
20-19 informacja sprostowanie 04.11_www.pdf pdf 120.7 2019-11-04 14:08:01 Public message
20-19 zmiany treści SIWZ 04.11.pdf pdf 217.15 2019-11-04 13:38:48 Public message
20-19 pyt_odp_04.11_www.pdf pdf 128.31 2019-11-04 11:54:27 Public message
espd-request_skratki_piasek.xml xml 134.43 2019-10-18 09:04:46 Public message
20-19 pyt_odp_17.10_www.pdf pdf 124.16 2019-10-17 14:13:38 Public message

Announcements

2019-11-27 10:21 Luiza Łaganowska Informacja o wyniku - unieważnieniu postępowania

ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2019-11-18 12:46 Luiza Łaganowska Informacja z otwarcia ofert 18.11.2019

20-19 informacja z o [...].pdf

2019-11-07 14:21 Luiza Łaganowska Zmiana treści SIWZ

20-19 zmiana treści [...].pdf

2019-11-07 14:05 Luiza Łaganowska Zmiana treści SIWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

20-19 zmiana treści [...].pdf

2019-11-04 14:08 Luiza Łaganowska Sprostowanie zamawiającego PZP-262/RGŚ-20/8/19

20-19 informacja sp [...].pdf

2019-11-04 13:39 Luiza Łaganowska Zmiany treści SIWZ

20-19 zmiany treści [...].pdf

2019-11-04 11:54 Luiza Łaganowska Odpowiedź zamawiającego na pytanie PZP-372/RGŚ-20/6/19

20-19 pyt_odp_04.11_ [...].pdf

2019-10-18 09:05 Luiza Łaganowska Plik w formacie .xml do sporządzenia dokumentu JEDZ

espd-request_skratki [...].xml

2019-10-17 14:14 Luiza Łaganowska Odpowiedź zamawiającego na pytanie PZP-372/RGŚ-20/5/19

20-19 pyt_odp_17.10_ [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 527