Proceeding: System gospodarki odpadami komunalnymi – zorganizowanie i prowadzenie PSZOK (OA.271.2.34.2019)

Deadlines:
Posted : 08-10-2019 11:16:00
Placing offers: 08-11-2019 11:00:00
Opening offers : 08-11-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.62 2019-10-08 11:16:00 Proceeding
załącznik nr 7_oświadczenie.doc doc 32 2019-10-08 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6_wzór zobowiązania.doc doc 30 2019-10-08 11:16:00 Proceeding
załącznik nr 5_PSZOK opis przedmiotu zamówienia.docx docx 61.65 2019-10-08 11:16:00 Proceeding
załącznik nr 4_PSZOK umowa wzor.docx docx 76.37 2019-10-08 11:16:00 Proceeding
załącznik nr 3.doc doc 29 2019-10-08 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - formularz JEDZ.docx docx 42.08 2019-10-08 11:16:00 Proceeding
załącznik nr 1.doc doc 74 2019-10-08 11:16:00 Proceeding
siwz.doc doc 296.5 2019-10-08 11:16:00 Proceeding
espd-request.zip zip 88.07 2019-10-08 11:16:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 274 2019-12-20 09:33:08 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 336.22 2019-11-08 11:46:43 Public message

Announcements

2020-01-16 10:07 Aleksandra Skiba Olkusz, dnia 16.01.2020r.


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że dnia 02.01.2020r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania z wybranym wykonawcą tj.:


KAROLINEX-RECYKLING Karolina Kocyba
ul. Składowa 2a, 32-300 Olkusz

Wartość umowy to 1 668 000,00 zł brutto.
2019-12-20 09:34 Aleksandra Skiba W załączeniu do niniejszej wiadomości Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-11-08 11:46 Aleksandra Skiba W załączeniu do niniejszej wiadomości Zamawiający zamieszcza zestawienie ofert.

zestawienie ofert.pd [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 333

Send a message to buyer