Proceeding: Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin oraz podrobów dla Centrum Usług Logistycznych z podziałem według lokalizacji, 11 części Znak sprawy 17/WA/PN/2019

Anna Liersch-Bryzek
Centrum Usług Logistycznych Division: Zamówienia Publiczne w Warszawie
Deadlines:
Posted : 08-10-2019 10:26:00
Placing offers: 08-11-2019 14:00:00
Opening offers : 08-11-2019 14:30:00
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.zip zip 524.49 2019-10-08 10:26:00 Anna Liersch-Bryzek Proceeding
2019-OJS193-468296-pl.pdf pdf 304.45 2019-10-08 10:26:00 Anna Liersch-Bryzek Proceeding
uniewaznienie czesci nr 5 i 11.pdf pdf 340.88 2019-11-13 10:21:17 Anna Liersch-Bryzek Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 579.01 2019-11-12 15:36:08 Anna Liersch-Bryzek Public message
wyjasnienia SIWZ.pdf pdf 242.55 2019-10-16 11:19:57 Anna Liersch-Bryzek Public message
pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1.pdf pdf 267.24 2019-10-15 11:48:14 Anna Liersch-Bryzek Public message
zał nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy - zaktualizowany.doc doc 61 2019-10-15 15:03:58 Anna Liersch-Bryzek Public message

Announcements

2019-11-13 10:21 Anna Liersch-Bryzek Szanowni Państwo
w załączeniu informacja o unieważnieniu dwóch części oraz o odrzuceniu oferty
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

uniewaznienie czesci [...].pdf

2019-11-12 15:36 Anna Liersch-Bryzek Szanowni Państwo
w załączeniu informacja z otwarcia ofert.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-16 11:20 Anna Liersch-Bryzek Szanowni Państwo
w załączeniu wyjaśnienie treści SIWZ.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

wyjasnienia SIWZ.pdf

2019-10-15 15:04 Anna Liersch-Bryzek Szanowni Państwo
w załączeniu Zamawiający zamieszcza poprawiony/zaktualizowany - załącznik nr 3 do SIWZ - formularz oferty.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

zał nr 3 do SIWZ - f [...].doc

2019-10-15 11:48 Anna Liersch-Bryzek Szanowni Państwo
w załączeniu pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 287

Send a message