Proceeding: Dostawa przycisków otwierania drzwi ESCHA TSL

Aleksandra Pomykała
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Division: Zakład Naprawy Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Deadlines:
Posted : 07-10-2019 13:56:00
Placing offers: 11-10-2019 14:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Dostawę przycisków otwierania drzwi ESCHA TSL.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 4 tygodnie od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia

- koszt dostawy: po stronie Wykonawcy;

- przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego "Ogłoszenia o przetargu". 

- szczegółowe uregulowania realizacji przedmiotu postępowania oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we "Wzorze umowy" znajdującym się w "Ogłoszeniu o przetargu”. 

- oferty zgodne z wymaganiami należy zamieścić na platformie. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie(bez dokonania wyboru ofert)bez podania przyczyny. 

- w poniższej tabeli "Przedmiot zapytania", w kolumnie "cena netto", proszę wpisać wartość całej oferty. Ceny na poszczególny asortyment proszę wpisać na załączonym"Formularzu ofertowym" i dodać go do poniższej tabeli jako załącznik. 

Postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje złożenie oferty oraz przeprowadzenie negocjacji. Negocjacje odbędą się w formie e-mailowej, o których Wykonawcy zostaną powiadomieni po zakończeniu pierwszego etapu postępowania.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
PRZPa-252-314-2019_Ogłoszenie o przetargu_Przyciski otwierania drzwi.pdf pdf 563.28 2019-10-07 13:56:00 Aleksandra Pomykała Proceeding
Formularz ofertowy - Przyciski otwierania drzwi.docx docx 83.32 2019-10-07 13:56:00 Aleksandra Pomykała Proceeding
Formularz ofertowy - Przyciski otwierania drzwi.docx docx 83.32 2019-10-07 13:56:00 Aleksandra Pomykała Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa przycisków otwierania drzwi ESCHA TSL W załączeniu znajduje się "Formularz ofertowy". Proszę wypełnić , a następnie dodać jako załącznik.

Formularz ofertowy - [...].docx

1 other Zakład Napraw Taboru
Kruszewiec 104
26 - 300, Opoczno
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2402 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Dostawa - Koszt dostawy po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - 4 tygodni od złożenia każdorazowego zamówienia, proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views - 154

Send a message