Proceeding: Demontaż masztów antenowych

Marek Gołąb
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Department: Wydział Łączności i Informatyki KWP Rzeszów
Deadlines:
Posted : 07-10-2019 14:36:00
Placing offers: 11-10-2019 14:30:00
Opening offers : 11-10-2019 14:35:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie informujemy o postępowaniu i zapraszamy wszystkich wykonawców do składania ofert na:

1) Demontażmasztu stalowego rurowego z odciągami H=13m usytuowanego na dachu dwupiętrowegobudynku B-3 Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu przy ul. Bohaterów Getta 1,37-700 Przemyśl, na działce nr 234, obręb 207, jedn. ewid. 186201_1 M. Przemyślwraz z opracowaniem projektu rozbiórki, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień(konserwator zabytków) i złożeniem wniosku o pozwolenie na rozbiórkę w UrzędzieMiasta w Przemyślu.

2) Demontażmasztu stalowego kratowego wolnostojącego H=25m (konstrukcja wsporcza tokratownica przestrzenna zbieżna o przekroju kwadratu w rzucie, fundamentżelbetowy) zlokalizowanego w miejscowości Babice 178 (Połanki), 37-754 Babice(pow. przemyski) na działce nr 43, obręb Babice, jedn. ewid. Krzywcza wraz z opracowaniemprojektu rozbiórki i złożeniem wniosku o pozwolenie na rozbiórkę w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Szczegółowy zakres prac wskazano w OPZ.

Zamawiający posiada dokumentację fotograficzną masztów.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji:  do 15.12.2019 r.  

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 12 miesięcy; 


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
projekt umowy.pdf pdf 151.57 2019-10-07 14:36:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 151.33 2019-10-07 14:36:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pozycja 1 maszt H=13m wg OPZ 1 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Jarosława Dąbrowskiego 30
35-036, Rzeszów
(0)
2 Pozycja 2 maszt H=25m wg OPZ 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 60 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Gwarancja - min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
4 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 2

Send a message to buyer