Proceeding: Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z wynajęciem sal szkoleniowych dla 75 osób - powiat leski.

Wioleta Szczepanik
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Department: Wydział Kadr i Szkolenia KWP Rzeszów
Deadlines:
Posted : 04-10-2019 14:43:00
Placing offers: 11-10-2019 15:00:00
Opening offers : 14-10-2019 09:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie  informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na usługę hotelowo – gastronomiczną wraz z wynajęciem sal szkoleniowych dla 75 uczestników seminarium szkoleniowego  „Przestępstwa w bankowości elektronicznej edycja II”. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku. Zakupy KWP w Rzeszowie wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób,niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu.Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert. Pełny opis przedmiotu zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. Podana cena usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy, jednak jeśli tak będzie to KWP Rzeszów opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku.Zastrzegamy,że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.Zamawiający wymaga:- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;-dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; W przypadku pytań:-merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 17 8582654.  -związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
umowa projekt pwb.pdf pdf 145.67 2019-10-04 14:43:00 Proceeding
formularz ofertowy pwb.pdf pdf 51.12 2019-10-04 14:43:00 Proceeding
opis przedmiotu zamowienia pwb.pdf pdf 159.63 2019-10-04 14:43:00 Proceeding
zapytanie ofertowe pwb.pdf pdf 73.83 2019-10-04 14:43:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z wynajęciem sal szkoleniowych dla 75 osób według załącznika 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4503 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 274

Send a message to buyer