Proceeding: Przegląd i legalizacja sprzętu nurkowego

Agnieszka Wojtkowska
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 04-10-2019 11:02:00
Placing offers: 11-10-2019 14:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zamawiający zastrzega konieczność spełnienia poniższych warunków przez Wykonawcę :

- Serwis musi wykorzystywać zestawy serwisowe zalecane przez danego producenta automatów oddechowych i musi być wyposażony w urządzenie tzw. "sztuczne płuco" z certyfikatem CE.

- Serwis Wykonawcy musi dostarczyć wynik w postaci wydruku z systemu badania "sztucznym płucem" dla każdego przebadanego urządzenia.

- Na ewentualne naprawy, wymianę części stanowiące dodatkowe koszty, nieobjęte niniejszym zleceniem, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Wraz z ofertą należy złożyć certyfikaty/uprawnienia do wykonywania czynności określonych w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający wymaga pisemnego potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania ww. warunków złożonego wraz z ofertą.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie - przegląd i legalizacja sprzętu nurkowego.pdf pdf 342.5 2019-10-04 11:02:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 automat oddechowy różny - 18 pc. - (0)
2 Maska pełnotwarzowa AGA - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin wykonania - 14 dni roboczych od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić (0)
5 Okres gwarancji - Minimum 12 miesięcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer