Proceeding: Budowa oświetlenia ulic: Opalowa, Przyleśna w formule zaprojektuj i wybuduj

Deadlines:
Posted : 03-10-2019 10:37:00
Placing offers: 14-10-2019 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz warunki zamówienia - zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym, wzorem umowy OPZ. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
warunki.pdf pdf 994.81 2019-10-03 10:37:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 223.29 2019-10-03 10:37:00 Proceeding
Informacja RODO.pdf pdf 70.44 2019-10-03 10:37:00 Proceeding
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf pdf 404.25 2019-10-03 10:37:00 Proceeding
WZÓR UMOWY.pdf pdf 1485.48 2019-10-03 10:37:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa oświetlenia ulic: Opalowa, Przyleśna w formule zaprojektuj i wybuduj - 1 building work ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
Toruńska 174 a
85-844, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji 40% od 50 do 70 dni - zgodnie z zapytaniem ofertowym, proszę wpisać (0)
4 informacja RODO - Wykonawca potwierdza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których pozyskał bezpośrednio lub pośrednio dane osobowe, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views - 2

Send a message to buyer