Proceeding: Rzutnik pisma Liesegang favorit 400 Typ 639

Deadlines:
Posted : 01-10-2019 15:37:00
Placing offers: 14-10-2019 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

1.      Termin realizacji zamówienia: dostawa dnia 19.11.2019 r.   2.      Termin ważności oferty minimum 60 dni 3.      Wszelkie koszty związane z realizacja zamówieniaw tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.4.      Koszty związane z wniesieniem asortymentu odużych gabarytach  oraz ich montażem leżąpo stronie wykonawcy.5.      Płatność – przelew z odroczonym terminempłatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przezzamawiającego adres.6.      Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocąplatformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.7.      W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego zopisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawodokonania zwrotu na koszt wykonawcy.8.      Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy,  I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny odwad.9.      Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyćsię wyborem dostawcy.10.  Zastrzegamy sobie prawo do częściowegorealizowania zamówienia.11.  Gwarancja wszystkich produktów min. 24 miesiącelicząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonejprzez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okresgwarancji.12.  Towar musi posiadać termin ważności min. 24miesiące od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują zokresem ważności)13.  Kryterium oceny najniższa cena oraz termindostawy.14.  Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał sięz oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będziebrany pod uwagę w postępowaniu.15.  Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30 W raziepytań proszę o kontakt:Wojciech Szymański 42 665 32 55lub  606 214582godz. 8:30 do 15:30wojciech.szymanski1@ld.policja.gov.pl

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Liesegang favorit 400 Typ 639 Liesegang favorit 400 Typ 639 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4745 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Faktura wystawiona z datą płatności 03.12.2019 r. (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Polityka RODO - Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej. (0)
5 Termin dostawy - Dostawa na dzień 19.11.2019 r. (0)
Unlock the form

The number of page views - 228