Proceeding: Wymiana blach trapezowych połaci dachowej Magazynu Klinkieru w Cementowni Górażdże

Deadlines:
Posted : 01-10-2019 15:18:00
Placing offers: 14-10-2019 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwado złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie wymiany blach trapezowychpołaci dachowej Magazynu Klinkieru w Cementowni Górażdże Cement S.A.

Zakres prac: Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, dokumentacją projektową oraz pozostałymi warunkami.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu: 

Załączniki: 

  • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizacyjnych usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. 
  • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A
  • Harmonogram płatności (roczny)
  • Kodeks Etyczny Dostawców
  • Zakres robót pdf
  • Oświadczenie o poufności

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1618.9 2019-10-09 08:13:24 Proceeding
Załącznik - Zakres robot.pdf pdf 703.24 2019-10-01 15:18:00 Proceeding
Załącznik - Oświadczenie dot. poufności.docx docx 34.23 2019-10-01 15:18:00 Proceeding
Harmonogram płatności 2019.pdf pdf 26.95 2019-10-01 15:18:00 Proceeding
Kodeks Etyczny Dostawców_maj 2019.pdf pdf 307.71 2019-10-01 15:18:00 Proceeding
Wymagania BHP.docx docx 118.05 2019-10-01 15:18:00 Proceeding
Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe inwestycyjne i dostawy.pdf pdf 2893.1 2019-10-01 15:18:00 Proceeding
Zalacznik - Pozycje kosztorysowe dla robot dodatkowych.xlsx xlsx 11.18 2019-10-01 15:18:00 Criterium
Zalacznik - Podwykonawcy.xlsx xlsx 8.27 2019-10-01 15:18:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie pokrycia - Poz.D1 wg SWZ - ilość 282 m2 połaci dachu prosimy o podanie ceny ryczałtowej zawierającej wszelkie narzuty i zysk 1 service - (0)
2 Wykonanie pokrycia - Poz.D2 wg SWZ - ilość 242,25 m2 połaci dachu prosimy o podanie ceny ryczałtowej zawierającej wszelkie narzuty i zysk 1 service - (0)
3 Wykonanie pokrycia - Poz.D3 wg SWZ - ilość 246,25 m2 połaci dachu prosimy o podanie ceny ryczałtowej zawierającej wszelkie narzuty i zysk 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 10% Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
3 Termin realizacji 10% październik-listopad 2019 (0)
4 Termin płatności 10% Wymagane minimum 60 dni (0)
5 Gwarancje 10% Prosimy o podanie warunków gwarancji. (0)
6 Podwykonawcy - prosimy o wypełnienie załączonej tabeli (Buyer requires the attachment of a file)

Zalacznik - Podwykon [...].xlsx

(0)
7 Koszty jednostkowe - prosimy o wypełnienie załączonej tabeli (Buyer requires the attachment of a file)

Zalacznik - Pozycje [...].xlsx

(0)
Unlock the form

The number of page views - 3

Send a message to buyer