Proceeding: Przegląd agregatu prądotwórczego KARELMA PAD 36-3/400

Adam Siomka
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Division: Wydział zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 01-10-2019 11:30:00
Placing offers: 10-10-2019 09:00:00
Opening offers : 10-10-2019 09:05:00

Requirements and specifications

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądu i naprawy przewoźnego agregatu prądotwórczego KARELMA PAD 36-3/400.

Agregaty znajduje się na terenie obiektu KPP Brzeg przy ul. Robotniczej 10.

Zamawiający zapewnia transport agregatu na terenie województwa opolskiego (z KPP Brzeg do Wykonawcy i po wykonaniu prac transport do punktu docelowego - KPP Krapkowice lub KPP Głubczyce).

Złożenie oferty może nastąpić jedynie po wcześniejszym sprawdzeniu jego stanu technicznego oraz ustaleniu zakresu niezbędnych napraw.

Oferta powinna uwzględniać: koszty niezbędnych napraw, przegląd zgodnie z załącznikiem do postępowania, transport urządzenia poza województwem opolskim, serwis w przypadku awarii przez 12 miesięcy.

Po wykonaniu przeglądu i przewiezieniu agregatu do punktu docelowego, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu przez okres 12 miesięcy polegającego na przystąpieniu do naprawy agregatu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii.

Naprawy w trakcie serwisu będą realizowane na podstawie odrębnego zlecenia.

Wykonawca powinien posiadać urządzenie rozruchowe w przypadku awarii/rozładowania akumulatorów agregatu.

Wykonawca usługi staje się wytwórcą odpadów powstałych w związku z przeprowadzonym przeglądem (np. zużyty olej, filtry, płyn chłodniczy)
i zobowiązuje się do utylizacji tych odpadów we własnym zakresie i na swój koszt.

Płatność w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie usługi i wystawienie protokołu z przeprowadzonego przeglądu.

Szczegółowych informacji oraz odpowiedzi na złożone pytania udziela: Adam Siomka, tel. 664781505.

Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego będzie wystawienie i przesłanie zlecenia wykonania usługi z określoną pomiędzy stronami datą jej realizacji.

Announcements

2019-10-10 16:31 Adam Siomka Witam.
Dziękuję za złożenie ofert.
W związku z tym, iż zakres prac naprawczych wymieniony w ofertach oraz wartość są diametralnie różne, zwracam się z prośbą o ponowne złożenie oferty w kolejnym etapie. W kolejnym etapie zostanie określony konieczny zakres prac naprawczych co pozwoli na przedstawienie przez oferentów zmienionych kosztów ich wykonania.
Pozdrawiam.
Adam Siomka

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa agregatu prądotwórczego PAD 36-3/400 Zakres naprawy na podstawie wcześniejszych oględzin. 1 pc. - (0)
2 Przegląd agregatu prądotwórczego PAD 36-3/400 Zakres przeglądu w załączniku.

Zakres przeglądu agr [...].doc

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od otrzymania faktury. Proszę potwierdzić (0)
3 Koszty transportu urządzenia poza terenem województwa opolskiego - Po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić (0)
4 Termin wykonania usługi - Usługę należy wykonać w terminie X-XI.2019r. Proszę potwierdzić. (0)
5 Odpady - Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji odpadów powstałych w trakcie przeglądu we własnym zakresie i na swój koszt. Proszę potwierdzić. (0)
6 Zakres napraw - Należy przedstawić zakres napraw. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 150

Send a message