Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Deadlines:
Posted : 04-10-2019 10:54:00
Placing offers: 07-11-2019 12:00:00
Opening offers : 07-11-2019 12:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego iRady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznychinformujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert orazkomunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu wformularzu składania oferty służy do:
- zadawania pytań do SIWZ;
- odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
- przesłania odwołania/inne.
Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia ofertyprosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:tel. 22 101 02 02,e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisanaelektronicznym kwalifikowanym podpisem.
W procesie składania oferty naplatformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.75 2019-10-04 10:54:00 Proceeding
zalacznik_nr_7_do_SIWZ_JEDZ.doc doc 181 2019-10-04 10:54:00 Proceeding
zalacznik_nr_6_do_SIWZ_wypos.docx docx 17.76 2019-10-04 10:54:00 Proceeding
zalacznik_nr_5_do_SIWZ_grupa_kapitalowa.docx docx 17.33 2019-10-04 10:54:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_gwarancja.docx docx 18.7 2019-10-04 10:54:00 Proceeding
zalacznik_nr_3_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.doc doc 270.5 2019-10-04 10:54:00 Proceeding
załącznik_graficzny_do _umowy_dzierzawy.pdf pdf 204.94 2019-10-04 10:54:00 Proceeding
umowa_dzierzawy.docx docx 34.75 2019-10-04 10:54:00 Proceeding
zalacznik_nr_2_do_SIWZ_umowa odpady.doc doc 236.5 2019-10-04 10:54:00 Proceeding
zalacznik_nr_1_do SIWZ_ formularz_oferty odpady.doc doc 56 2019-10-04 10:54:00 Proceeding
SIWZ odpady.doc doc 274 2019-10-04 10:54:00 Proceeding
informacja_o_wyborze..pdf pdf 187.05 2019-11-28 10:37:10 Public message
otwarcie_ofert_na _bip.pdf pdf 54.73 2019-11-08 10:27:30 Public message

Announcements

2019-11-28 10:39 Natalia Fabich W załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2019-11-08 10:27 Natalia Fabich Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informacje z otwarcia ofert.

Natalia Fabich

otwarcie_ofert_na _b [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 291

Send a message to buyer