Proceeding: PN-70/19 Dostawa kaniul naczyniowych.

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 27-09-2019 14:25:00
Placing offers: 14-10-2019 09:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.  

Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych p. 113,114, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 3 do SIWZ cz. 4 edytowalny.docx docx 89.86 2019-09-27 14:25:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SIWZ cz. 3 edytowalny.docx docx 89.32 2019-09-27 14:25:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SIWZ cz. 2 edytowalny.docx docx 89.5 2019-09-27 14:25:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SIWZ cz. 1 edytowalny.docx docx 89.31 2019-09-27 14:25:00 Proceeding
Zał. nr 2 i 2a do SIWZ Edytowalne.docx docx 107.03 2019-09-27 14:25:00 Proceeding
SIWZ wraz z załacznikami.pdf pdf 3094.13 2019-09-27 14:25:00 Proceeding
PN-70_19 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 208.81 2019-09-27 14:25:00 Proceeding
PN_70_19 Wybór platforma.pdf pdf 532.92 2019-10-18 14:52:39 Public message
PN_70_19 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 111.64 2019-10-14 13:12:02 Public message
Odpowiedzi na pytania, zmiany.pdf pdf 1199.63 2019-10-07 14:32:36 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PN_70_19.pdf pdf 22.08 2019-10-07 14:32:36 Public message
Zał. nr 2 zaktualizowany.docx docx 104.95 2019-10-07 14:32:36 Public message
Obrazy graficzne z pisma DZP-767_19.docx docx 145.78 2019-10-07 14:32:45 Public message

Announcements

2019-10-18 14:53 Dział Zamówień Publicznych PN-70/19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączonym pliku.

PN_70_19 Wybór plat [...].pdf

2019-10-14 13:12 Dział Zamówień Publicznych PN-70/19 informacja z otwarcia ofert

PN_70_19 informacja [...].pdf

2019-10-07 14:32 Dział Zamówień Publicznych PN-70/19 - Odpowiedzi na pytania znajdują się w załączonych plikach

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zał. nr 2 zaktualiz [...].docx

Obrazy graficzne z p [...].docx

The number of page views - 4

Send a message to buyer