Proceeding: Remont toalety damskiej w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2 w Zielonej Górze - II postępowanie

Deadlines:
Posted : 26-09-2019 11:26:00
Placing offers: 14-10-2019 10:00:00
Opening offers : 14-10-2019 10:05:00
Kind: -

Requirements and specifications

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na usługę dot. remontu toalety damskiej w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2 w Zielonej Górze

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia środków jakimi dysponuje Zamawiający na realizację zadania.

Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: do 30.11. 2019 r.
- potwierdzenie warunków treści umowy. 

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Announcements

2019-10-09 14:31 Katarzyna Galińska W dniu 08.10.2019 r. wpłynęły zapytania do postępowania, w załączeniu odpowiedź Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa Wykonanie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2638 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (TAK/NIE) (0)
3 Potwierdzenie terminu realizacji - Proszę potwierdzić termin realizacji do 30 listopada 2019 r (TAK/NIE) (0)
4 Akceptacja warunków umowy - Akceptacja warunków treści umowy (TAK/NIE) (0)
Unlock the form

The number of page views - 247

Send a message