Proceeding: Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Urologii oraz endoskopu dla Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania częściowe. Postępowanie nr: AZ-P.2019.21

Deadlines:
Posted : 04-09-2019 13:46:00
Placing offers: 10-10-2019 09:00:00
Opening offers : 10-10-2019 09:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
AZ-P.2019. 21-SIWZ - USG Urologia i endoskop Odziecięcy.doc doc 706 2019-09-04 13:46:00 Proceeding
AZ-P.2019.21 - ogłoszenie o zamówieniu DUUE.pdf pdf 150.42 2019-09-04 13:46:00 Proceeding
AZ-P.2019.21 - SIWZ.pdf pdf 2089.63 2019-09-04 13:46:00 Proceeding
AZ-P.2019.21 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 178.58 2019-11-19 12:26:04 Public message
AZ-P.2019.21 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 158.51 2019-10-10 12:21:06 Public message
AZ-P.2019.21 - pytania i wyjaśnienia do SIWZ - część II.pdf pdf 288.39 2019-09-26 10:43:35 Public message
AZ-P.2019.21 - pytania i wyjaśnienia do SIWZ.pdf pdf 228.88 2019-09-19 09:09:13 Public message

Announcements

2019-11-19 12:26 Rafał Nowakowski W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

AZ-P.2019.21 zawiado [...].pdf

2019-10-10 12:21 Rafał Nowakowski W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

AZ-P.2019.21 Inform [...].pdf

2019-09-26 10:44 Łukasz Litwinowicz Pytania i wyjaśnienia do treści siwz część II oraz modyfikacja treści siwz.

AZ-P.2019.21 - pytan [...].pdf

2019-09-19 09:09 Łukasz Litwinowicz Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ.

AZ-P.2019.21 - pytan [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1608