Proceeding: Sukcesywne zakupy i dostawy leków dla Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie

Sławomir Baum
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie
Deadlines:
Posted : 04-09-2019 09:45:00
Placing offers: 10-10-2019 08:00:00
Opening offers : 10-10-2019 08:10:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
5_wykaz_dostaw.doc doc 32.5 2019-09-04 09:45:00 Proceeding
6_wykaz_osob_uprawnionych.doc doc 26.5 2019-09-04 09:45:00 Proceeding
7_wzor_umowy.doc doc 82.5 2019-09-04 09:45:00 Proceeding
2019-OJS170-414943-pl.pdf pdf 259.33 2019-09-04 09:45:00 Proceeding
0_SIWZ_leki_4_2019.docx docx 85.66 2019-09-04 09:45:00 Proceeding
1_formularz_oferty.doc doc 42 2019-09-04 09:45:00 Proceeding
3_JEDZ.doc doc 189 2019-09-04 09:45:00 Proceeding
4_Dok_dot_przynależności_do_grupy_kapitałowej.docx docx 36.05 2019-09-04 09:45:00 Proceeding
2.1-2.10 zał asort_cenowy.xlsx xlsx 76.68 2019-09-04 13:08:25 Proceeding
sprostowanie informacji o wyborze oferty.pdf pdf 370.87 2019-10-28 11:32:48 Public message
informacja o wyborze ofert.pdf pdf 1711.44 2019-10-21 10:49:40 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 856.57 2019-10-10 11:26:28 Public message
7_wzor_umowy po mod.24.09.2019-1.doc doc 83.5 2019-09-24 11:53:01 Public message
Modyfikacja treści SIWZ 24.09.2019.pdf pdf 320.71 2019-09-24 11:53:01 Public message
wyjasnienia SIWZ 24.09.2019.pdf pdf 1749.03 2019-09-24 11:53:01 Public message

Announcements

2019-10-28 11:33 Sławomir Baum W załączeniu sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. pakietu nr 7
Sławomir Baum

sprostowanie informa [...].pdf

2019-10-21 10:50 Sławomir Baum W załączeniu przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszych ofert w poszczególnych pakietach.
Sławomir Baum

informacja o wyborze [...].pdf

2019-10-10 11:26 Sławomir Baum W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Sławomir Baum

informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-24 11:53 Sławomir Baum W załączniku odpowiedzi na pytania wykonawców, oraz modyfikacja treści SIWZ.

Sławomir Baum

7_wzor_umowy po mod. [...].doc

Modyfikacja treści S [...].pdf

wyjasnienia SIWZ 24. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 576