Proceeding: Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadów na oczyszczalnie ścieków eksploatowane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Division: Dział Rozwoju
Deadlines:
Posted : 29-08-2019 12:07:00
Placing offers: 12-11-2019 11:00:00
Kind: -

Requirements and specifications

Nr postępowania: GRZ/262/144-TO/2019

Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadów na oczyszczalnie ścieków eksploatowane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"

Dokumentacja przetargowa została zamieszczona w załącznikach do postępowania:

1. Specyfikacja nr GRZ/262/144-TO/2019 wraz z projektem umowy
2. Załączniki nr 1, 2, 3 do Specyfikacji (w wersji edytowalnej)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.

Przetarg prowadzony jest w oparciu o "Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej".

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

The number of page views - 160

Send a message