Attachments for proceeding Opracowanie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego_NIiPP.271.2.6.2019 ID 261734

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik nr 12_Oswiadczenie RODO.doc doc 66 2019-10-02 14:11:00 Izabela Morawiec Proceeding
Zalacznik nr 11_Obowiązek informacyjny RODO.docx docx 19.48 2019-10-02 14:11:00 Izabela Morawiec Proceeding
Zalacznik nr 10_wytyczne planiści.pdf pdf 2519.14 2019-10-02 14:11:00 Izabela Morawiec Proceeding
Zalacznik nr 9_zal do uchwały MPZP.pdf pdf 2585.59 2019-10-02 14:11:00 Izabela Morawiec Proceeding
Zalacznik nr 9_uchwała MPZP.pdf pdf 167.11 2019-10-02 14:11:00 Izabela Morawiec Proceeding
Zalacznik nr 8_harmonogram_MPZP.xlsx xlsx 14.38 2019-10-02 14:11:00 Izabela Morawiec Proceeding
Zalacznik nr 7_ Szczegółowy zakres mpzp.docx docx 23.9 2019-10-02 14:11:00 Izabela Morawiec Proceeding
Zalacznik nr 6_uchwała zmiana studium.pdf pdf 3017.58 2019-10-02 14:11:00 Izabela Morawiec Proceeding
Zalacznik nr 5_harmonogram_zmiana studium.xlsx xlsx 13.81 2019-10-02 14:11:00 Izabela Morawiec Proceeding
Zalacznik nr 4_Szczegółowy zakres studium.docx docx 22.45 2019-10-02 14:11:00 Izabela Morawiec Proceeding
Zalacznik nr 3_Projekt umowy_pop.IODO.doc doc 141 2019-10-02 14:11:00 Izabela Morawiec Proceeding
Zalacznik nr 2_Wykaz uslug.doc doc 48.5 2019-10-02 14:11:00 Izabela Morawiec Proceeding
Zalacznik nr 1_Formularz ofertowy.DOC DOC 52 2019-10-02 14:11:00 Izabela Morawiec Proceeding
NIiPP.271.2.6.2019_Zawiadomienie.pdf pdf 181.91 2019-10-23 13:13:37 Izabela Morawiec Public message