Attachments for proceeding „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rumia w sektorze II i ich zagospodarowanie”. ID 251375

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Zmiana_treści_SIWZ_2.pdf pdf 342.62 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Zawiadomienie_o_złożeniu_odwołania.pdf pdf 524.08 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Kopia_Odwołania_do_KIO.pdf pdf 1609.61 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Załacznik_5_Wykaz_usług.doc doc 132.5 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Załacznik_6_Wykaz_narzędzi.doc doc 132 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Załacznik_7_Oświadczenie_Wykonawcy.doc doc 126 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Załacznik_A_SOPZ.doc doc 342.5 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Załącznik_1_Formularz_Oferta.doc doc 136.5 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Załącznik_3_Zobowiązania_podmiotów.doc doc 128 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Załącznik_4_Oświadczenie_grupa_kapitałowa.doc doc 125.5 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Załącznik_B_wykaz_nieruchomości_na_terenie_Rumi_w_sektorze_II.pdf pdf 446.76 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
załącznik_C_Uchwała_RM_w_sprawie_podziału_gminy_Rumia_na_sektory.pdf pdf 804.56 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Załącznik_D_Uchwała_RM_w_sprawie_szczegółowego_Sposobu_i_zakresu_świadczenia_usług.pdf pdf 344.75 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Załącznik_E_Uchwała_RM_w_sprawie przyjęcia_Regulaminu_utrzymania_czystości_i_porządku_na_terenie_gminy_Rumia.pdf pdf 373.91 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Załącznik_F_Rozporządzenie_MŚ_w_sprawie_szczegółowych_wymagań_w_zakresie_odbierania_odpadów_komunalnych_od_właścicieli_nieruchomości.doc doc 37.5 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Załacznik_8_umowa.pdf pdf 5859.94 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Załącznik_G_Harmonogram_odbioru_odpadów_komunalnych....7z 7z 13.8 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 138.11 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
SIWZ.pdf pdf 11594.27 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Załącznik_2_JEDZ.zip zip 94.1 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Zmiana_treści_SIWZ_1.pdf pdf 367.34 Iwona Miklewska-Szczygieł Proceeding
Informacja_unieważnienie.pdf pdf 453.49 Iwona Miklewska-Szczygieł Public message
Informacja_o_złożonych_ofertach.pdf pdf 391.71 Iwona Miklewska-Szczygieł Public message