Found 1291 results


Proceeding

Logo Firmy
ZP-595/2020_z6 Dostawa pasów białych (ZP-595/2020_z6) (ID 362921)
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Proceeding in progress: 16-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
NIiPP.271.2.27.2020 Konserwacja rowów przydrożnych w m. Ćmachowo i Chojno (ID 362421)
Urząd Miasta i Gminy Wronki

Proceeding in progress: 16-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
67/ZP/20 Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze przez ratowników wodnych, Krytej Pływalni przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (ID 362291)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Proceeding in progress: 16-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
ZP-595/2020_z1 Dostawa odzieży ochronnej i roboczej (ZP-595/2020_z1) (ID 362331)
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Proceeding in progress: 16-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
Zp/27/PN-26/20 Dostawy sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej (ID 355930)
Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego

Proceeding in progress: 16-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
ZP-595/2020_z4 Dostawa środków do czyszczenia rąk (ZP-595/2020_z4) (ID 362885)
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Proceeding in progress: 16-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
ZP-595/2020_z5 Dostawa kamizelek odlaskowych z napisem Policja (ZP-595/2020_z5) (ID 362897)
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Proceeding in progress: 16-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
DZP.271.26.2020.PL Obsługa prawna w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu (ID 362304)
Urząd Miejski w Elblągu

Proceeding in progress: 16-07-2020 09:30:00
Logo Firmy
PN 49/2020 Dostawa wyrobów medycznych, jednorazowego użytku oraz chemii basenowej. (ID 361758)
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji “Stocer” Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 16-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
ZP.271.45.2020 Przebudowa drogi bocznej od ul. T. Kościuszki w Krośnie (ID 360565)
Gmina Miasto Krosno

Proceeding in progress: 16-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
Sprawa nr WOFiTM/12/2020/PN - "Dostawa zestawu polowej placówki medycznej poziomu 1" (ID 322551)
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów

Proceeding in progress: 16-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
56/2020 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Szczecinie (ID 360484)
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

Proceeding in progress: 16-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
Baterie (ID 362918)
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

Proceeding in progress: 16-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
ZP/55/ZCO/2020 Usługa przeglądów i serwisu technicznego akceleratora TrueBeam sn: H191592 Varian Medical Systems Poland (ID 355864)
ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Proceeding in progress: 16-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
UKW/DZP-282-ZO-B-21/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biologii Środowiska z UKW (ID 361878)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Proceeding in progress: 16-07-2020 10:00:00
All Proceedings...