Found 1210 results


Proceeding

Logo Firmy
Etykieta IML typ łódka - 6 kolorów (ID 358411)
SEKO S.A.

Proceeding in progress: 27-07-2020 17:33:00
Logo Firmy
Etykieta samoprzylepna 219/76 materiał folia - 6 kolorów (ID 358412)
SEKO S.A.

Proceeding in progress: 27-07-2020 17:34:00
Logo Firmy
30/2020/PN/M/OPBMR Dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. (ID 358693)
Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego (JW 6021)

Proceeding in progress: 28-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
WT-I.2370.7.2020 „Dostawa środków ochrony indywidualnej strażaka Państwowej Straży Pożarnej” (ID 359055)
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach

Proceeding in progress: 28-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
45/2020 Dostawa produktów naftowych. (ID 358520)
1 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 28-07-2020 09:30:00
Logo Firmy
WL.2370.3.2020 Dostawa jednego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zwiększonym potencjałem do ratownictwa drogowego (ID 356497)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Proceeding in progress: 28-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy (ID 360205)
Gmina Miasto Dębica

Proceeding in progress: 28-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
DZ.2710-002/2020 Dostawy pszenicy paszowej dla ryb na II półrocze 2020 (ID 359025)
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna

Proceeding in progress: 28-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
ZOZ.V.010/DZP/22/20 Dostawa trenażera laparoskopowego (ID 361321)
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Proceeding in progress: 28-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
SZP/7/2020 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań immunologicznych na okres 3 lat. (ID 358493)
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Proceeding in progress: 28-07-2020 11:00:00
Logo Firmy
ZP-20-072UN DOSTAWA ZUŻYWALNEGO ASORTYMENTU LABORATORYJNEGO (ID 359039)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Proceeding in progress: 29-07-2020 08:00:00
Logo Firmy
NZZ/38/P/20 Dostawa produktów leczniczych (ID 359048)
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

Proceeding in progress: 29-07-2020 09:00:00
Logo Firmy
WL.2370.12.2020 Dostawa sprzętu ochrony dróg oddechowych. (ID 358991)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Proceeding in progress: 29-07-2020 09:45:00
Logo Firmy
EZP/164/2020 Przetarg nieograniczony, Usługa zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych (ID 356153)
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Proceeding in progress: 29-07-2020 10:00:00
Logo Firmy
KA-DZP.362.1.13.2020 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ID 358997)
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Proceeding in progress: 29-07-2020 10:00:00
All Proceedings...