Found 1279 results


Proceeding

Logo Firmy
LAS-121-PN/28-2020 Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce, w tym soczewek do fiksacji tęczówkowej (ID 345830)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Proceeding in progress: 18-06-2020 10:00:00
Logo Firmy
ZP/45/ZCO/2020 Dostawa materiałów i płynów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów (ID 345852)
ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Proceeding in progress: 18-06-2020 10:00:00
Logo Firmy
U/PN/2020/02/1 Czyste niebo nad Zagłębiem - Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania (ID 337757)
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

Proceeding in progress: 18-06-2020 10:00:00
Logo Firmy
AG-2240-11-20 Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych (ID 354156)
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Proceeding in progress: 18-06-2020 10:00:00
Logo Firmy
PZP.262.47.2020.RL PZP.262.47.2020.RL DOSTAWA NOWEGO ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU 5 osobowego typu Van (ID 352163)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

Proceeding in progress: 18-06-2020 10:00:00
Logo Firmy
TI.261.22.2020 Dostawa i sprzedaż rejestratora PSION wraz z akcesoriami (ID 353891)
PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

Proceeding in progress: 18-06-2020 11:00:00
Logo Firmy
KONSERWACJA SYSTEMU PPOŻ (ID 350795)
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Proceeding in progress: 18-06-2020 12:00:00
Logo Firmy
DPiZP.2610.11.2020 Zakup i wdrożenie 1 typu przełączników SAN z oprogramowaniem wraz z gwarancją (ID 346424)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Proceeding in progress: 18-06-2020 12:00:00
Logo Firmy
9/2020/SET/PN Dostawy miału energetycznego wraz z transportem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach (ID 353877)
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

Proceeding in progress: 19-06-2020 08:15:00
All Proceedings...