Found 1014 results


Proceeding

Logo Firmy
CZO.272.3.2019 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Kościan (ID 286809)
Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”

Proceeding in progress: 07-01-2020 12:00:00
Logo Firmy
PZP1-25-114/2019 Dostawa używanego spalinowego zespołu trakcyjnego (ID 285481)
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 07-01-2020 12:00:00
Logo Firmy
CZO.272.3.2019 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Puszczykowo (ID 286821)
Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”

Proceeding in progress: 07-01-2020 12:00:00
Logo Firmy
CZO.272.3.2019 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rakoniewice (ID 286835)
Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”

Proceeding in progress: 07-01-2020 12:00:00
Logo Firmy
JRP.271.1.4.2019 - Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw (ID 268283)
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Proceeding in progress: 07-01-2020 12:00:00
Logo Firmy
ZP/PN/67/19/II/AW Zakup i wdrożenie modułu Medycznego Portalu Informacyjnego z e-usługami z podziałem na 2 pakiety (ID 281352)
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Proceeding in progress: 07-01-2020 12:00:00
Logo Firmy
Ż/10/PN/19 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na dostawy warzyw i owoców - znak sprawy Ż/10/PN/19 (ID 281703)
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego

Proceeding in progress: 07-01-2020 12:00:00
Logo Firmy
DZ/1/2/2019 Dostawa fabrycznie nowych materiałów preizolowanych. (ID 284614)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - GLIWICE Spółka z o. o.

Proceeding in progress: 07-01-2020 13:00:00
Logo Firmy
2019/S 233-572589 Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Żeglarskiej – zadanie 96 etap III, znak sprawy 2019/S 233-572589 (ID 283947)
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Proceeding in progress: 07-01-2020 13:00:00
Logo Firmy
31S/2019 Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego (ID 282123)
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 08-01-2020 09:00:00
Logo Firmy
119/ZP/2019 Wytworzenie i utrzymanie systemu do zarządzania biobankiem (ID 286388)
Uniwersytet Łódzki

Proceeding in progress: 08-01-2020 09:00:00
Logo Firmy
W.Sz.Z: TZ-280-137/19 Dostawa owoców i warzyw. (ID 286300)
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Proceeding in progress: 08-01-2020 09:30:00
Logo Firmy
COZL/DZP/AS/3411/PN-115/19 Dostawa staplerów, ładunków do staplerów oraz trokarów na potrzeby COZL (ID 284557)
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli

Proceeding in progress: 08-01-2020 09:45:00
Logo Firmy
PKM/ZP/2/2019 Wykonanie usług kierowania pojazdami autobusowymi w regularnej komunikacji miejskiej w PKM sp. z o.o. w Jaworznie (ID 285381)
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie Spółka z o.o.

Proceeding in progress: 08-01-2020 10:00:00
Logo Firmy
ZP/61/ZCOSzpSp/2019 „Dostawa produktów leczniczych do chemioterapii i programów lekowych oraz produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz środków kontrastowych” (ID 286455)
ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Proceeding in progress: 08-01-2020 10:00:00
Logo Firmy
PREF2-251-20/2019 Agencyjna sprzedaż biletów (ID 286441)
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 08-01-2020 10:00:00
Logo Firmy
K1/25/2019 Przetarg nieograniczony na dostwę multi-chip die bonder (ID 280479)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej

Proceeding in progress: 08-01-2020 10:00:00
Logo Firmy
EN/2019/WSS/2 Dostawa energii elektrycznej (ID 286354)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Proceeding in progress: 08-01-2020 10:00:00
Logo Firmy
01/58/2019 Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji - nr 01 58 2019 (ID 284561)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

Proceeding in progress: 08-01-2020 11:00:00
Logo Firmy
27AZ/UP/XI/2019 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRANIA WRAZ Z DZIERŻAWĄ BIELIZNY SZPITALNEJ (ID 284623)
Szpital Pomnik Chrztu Polski

Proceeding in progress: 08-01-2020 11:00:00
All Proceedings...